Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada wzniośle obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku uzmysławiać, że z brakiem akceptacji coraz częściej spotyka się bardzo dużo osób. Jest to pewnego rodzaju prośba do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów, by znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Nauczanie, ale też prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz brak przemocy wobec osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwstawiania się wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została wywołana przez coraz częściej pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni wielu lat. Przejawy nietolerancji są niewiarygodnie niebezpieczne dla osób dręczonych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają obwieszczać o różnych sytuacjach, w których dochodzi do ataków, a także pomóc w odnalezieniu głównych przyczyn kiełkowania braku akceptacji. Żeby zrozumieć, czym właściwie jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu czyny, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Równie dobrze ma pouczać, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, ale również doceniania różnorodności względem kultur.

W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali wspólny manifest, w którym przedstawiają wielkie poparcie dla ofiar fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie wyrażana poprzez zawieszanie różnobarwnych flag oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony głównie Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz